Heidi Does Design suunnittelee ja toteuttaa erottuvat ja mieleenpainuvat logot.
Miten voisin auttaa sinua ja yritystäsi? Logot, käyntikortit, visuaaliset ilmeet, mainokset, somemarkkinointi, yksinkertaiset nettisivut, kuvitusta.. Otan haasteen vastaan mitä ikinä keksitkään graafiseen suunnitteluun ja media designiin liittyen.


Heidi Does Design on haka luomaan vektorigrafiikkaa. 

Jos arvostat luovuutta ja kaunista jälkeä, olet Heidi Does Designin unelmien yhteistyökumppani. Meillä viimeistellään asiat loppuun asti, eikä vain jotain sinnepäin.
Logon suunnittelu on parhaimmillaan yrityksen ja suunnittelijan välistä yhteistyötä, jossa pyritään löytämään yrityksen näköinen, yrityksen toimintaa tukeva ja ajaton graafinen ilme viestinnälle. Graafinen ohjeistus antaa säännöt niin logon käytölle kuin eri visuaalisuuteen vaikuttaville elementeille, tukien ja vahvistaen yrityksen imagoa, visuaalista esiintymistä sekä vahvuuksia.
Logosuunnitteluprosessin päätteeksi asiakasyritys saa käyttöönsä logon eri sähköisissä formaateissa sekä täydet julkaisuoikeudet tehtyyn hankintaan. Lähtökohtaisesti yrityslogo on ns. vektorimuotoinen, mikä varmistaa graafisen tunnuksen säilymisen aina terävänä, kun sitä skaalataan suuremmaksi tai pienemmäksi.

Logo toimitetaan sähköisinä tiedostomuotoina:
originaali painotekniikkaa varten (EPS/AI/PDF)
netti- ja toimistoversiot (JPEG/PNG)
logon värimääritykset
Logon suunnittelun vaiheet
Logon suunnittelu lähtee luonnostelusta. Asiakas saa valittavakseen luonnosversiota, joista asiakkaan valitsema vaihtoehto piirretään puhtaaksi painotekniikan ja verkkojulkaisujen laatuvaatimusten mukaisiksi.

Logosuunnittelun prosessi
Alkukartoitus
Suunnittelukierros, sisältäen idealuonnoksia
Asiakkaan kommentit
Hyväksytyn vaihtoehdon puhtaaksi piirtäminen
Logon tallennus eri formaatteihin
Toimitus asiakkaalle

Mitä on hyvä ottaa huomioon, kun suunnitellaan logo
Kun yritys perustetaan, ensimmäisiä markkinointiviestinnän päätöksiä on päättää logosta. On hyvä antaa logosuunnittelu ammattilaiselle. Loppukädessä asiakkaan tehtäväksi jää valita ja hyväksyä yrityksensä logo useista mainostoimiston esittämistä vaihtoehdoista. Ennen toimeksiannon jättämistä asiakkaan on hyvä sisäistää ja välittää suunnittelijalle oma näkemyksensä.

Asiakkaan on hyvä pohtia mm:
nimi, jolle graafista tunnusta lähdetään kehittämään
perustietoa yrityksestä (toimiala, tuotteet, palvelut, markkinat, kilpailijat, ym.)
kohderyhmät, asiakaskunta
muut tärkeät sidosryhmät
kuinka yritys tulee viestimään? (mainosvälineet, esitteet, ulko- ja liikennevälinemainonta, ilmoittelumainonta, TV, Internet, ym.)
missä logoa tullaan käyttämään (lomakkeet, välineet, ympäristö ym.)
toimintakulttuuri, tapa markkinoida
tuotteiden ja palveluiden hinta- ja laatutaso, imago: nykyinen sekä mielikuva, johon tähdätään
millaisia mielikuvia logon tulisi herättää
säilytetäänkö jotain nykyisestä ilmeestä (asemoidaanko logo/graafinen ilme voimassa olevaan linjaan, vai luodaanko uutta puhdasta)
onko muita asioita, joita tulisi sisällytettäväksi logon ”mielikuvatasoihin”
värisyys (yrityksen tunnusvärit, toimialaan kuvaavat värit, mielikuvat, taustat, rajauksia, poissuljettavia, ym.)
muita huomioon otettavia asioita, rajauksia

Graafiset ohjeistot
Heidi Does Design suunnittelee ja toteuttaa tilauksesta myös graafiset ohjeistot, sisältäen ohjeistukset logon, värien, typografian ja eri elementtien käytölle eri markkinointiviestinnän kohteissa, mm. lomakkeissa, esitteissä, painotuotteissa, mainonnassa, julkisivuissa, myymälämainonnassa, työkalumerkinnöissä, työvaatteissa, opasteissa, ajoneuvoissa, ym.
Back to Top