Heidi Does Design on Kuvittajat Ry:n jäsen.
Kuvittajat ry on kuvittajien oma järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen kuvituksen asemaa.  Markkinoimme kuvitusta useilla eri alueilla ja tuemme kuvittajia ammatissaan. Järjestöömme kuuluu lähes 500 kuvittajaa ja toiminnastamme päättää jäsenten valitsema hallitus.
Back to Top